Medarbejder login

Udfyld formularen herunder hvis du har fået et login af din arbejdsgiver.

Bestil gaveshop

Bestil gaveshop

Bestil

Klik her for at bestille

Tlf.

69 14 44 00

Hvordan skal gaver fra arbejdsgiver beskattes?

Ikon for almindelig gave600 kr.
+.

Ikon for almindelig gave800 kr.=1.400 kr.

Overstiger det samlede beløb årligt 1.200 kr. skal alt beskattes.

Særligt for julegaver

Ikon for julegave900 kr.+

Ikon for almindelig gave500 kr.=1.400 kr.

Selvom det samlede beløb overstiger 1.200 kr., så bliver julegaven ikke beskattet, når den max koster 900 kr.

Tingsgaver (for eksempel vin, chokolade eller en lysestage) til en værdi på op til 900 kr.

Hvis julegaven har en værdi på højst 900 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på for eksempel 500 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 500 kr.

  • Julegaven på højst 900 kr. tæller med i de 1.200 kr., (2020) som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Gaver for mere end 1.200 kr. i 2020 (1.200 kr. i 2020) betyder, at hele beløbet skal beskattes – dog kan man holde julegaven på højst 900 kr. ude af regnestykket.

Tingsgaver til en værdi mellem 900 kr. og 1.200 kr.

  • Julegaven tæller med i de 1.200 kr., som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Julegaver større end 900 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 901 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.200 kr. (2020).

Arbejdsgiveren kan altså for den sags skyld godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.200 kr. (2020). Men så skal det hele beskattes, hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver.

Julegaver til mere end 1.200 kr. er altid skattepligtige

Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til skat som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Eksempler

Julegavens værdiVærdi af andet personale-
gode
Beskat-
ning
Forklaring
900 kr.ingenEn julegave til højst 900 kr. udløser ingen beskatning.
1.200 kr.ingenJulegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.
900 kr.300 kr.ingenDen samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr.
910 kr.300 kr.Beskat-
ning af 1.210 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
900 kr.500 kr.Beskat-
ning af 500 kr.
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 500 kr.

Kontanter, gavekort og lignende

Medarbejderen skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.200 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder.