Disclaimer

Oplysningerne på dette web-site er kun beregnet til at give kunderne en generel vejledning i forhold af interesse til eget brug. Brugen og virkningen af love kan variere meget på grundlag af de specifikke fakta. På grund af jævnlige ændringer i love, regler og forordninger og de naturligt forekommende farer som følge af elektronisk kommunikation kan der forekomme forsinkelser, udeladelser eller unøjagtigheder i oplysningerne på dette web-site. Derfor videregives oplysningerne ud fra den forståelse, at forfatterne/ Produkterne og udgiverne ikke hermed yder professionel rådgivning eller tjenesteydelse. Oplysningerne kan derfor ikke anvendes som.

Selvom vi på alle måder har forsøgt at sikre, at de oplysninger, som er indeholdt på dette web-site, er indhentet fra pålidelige kilder, er Firmagave ApS ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af Firmagave-shop.dk. Alle oplysninger på dette web-site er anført, som de foreligger uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed eller for de resultater som opnås ved brug af oplysningerne og uden nogen form for garantiforpligtelse – udtrykkelig eller implicit – herunder men ikke begrænsende sig til, garantiforpligtelse vedrørende præstation, salgbarhed og brugbarhed til et specielt formål. Firmagave ApS og dets interessentskaber eller selskaber, eller dets partnere, agenter eller ansatte kan på ingen måde blive holdt ansvarlig over for Dem eller andre for beslutninger eller forholdsregler, der er truffet på grundlag af oplysninger på dette web-site eller for nogen indirekte, specielle eller lignende skader, selvom om muligheden for sådanne skader er blevet oplyst.

Visse links fra dette web-site har forbindelse til andre web-sites, som vedligeholdes af en tredjepart, hvorover Firmagave ApS ikke har nogen kontrol. Firmagave ApS fremsætter ikke indvendinger mod nøjagtigheden eller andre aspekter af oplysninger indeholdt i andre web-sites.

Forbehold for tastefejl

Vi tager forbehold for tastefejl i vores tekster og priser. Vi gør også opmærksomme på at billederne der vises på siden for at illustrere vores produkter, ikke er målbare eller i målestoksforhold.

Indløs gavekode

Ingen varer i kurven.